HEMANGIOMER & KARMISDANNELSER

Hemangiom eller vaskulær malformation (karmisdannelse)?

Hemangiomer

1 ud af 9 børn udvikler et hemangiom i løbet af de første leveuger. Dette vokser i løbet af det første år for at så involutere (danne sig tilbage) i løbet af de næste 10 år. Nogen kræver behandling, andre vil forsvinde helt. Det er foruroligende for forældrene idet, de ofte ikke kan få nok oplysninger og vejledning.

Inanna Weiss har som en af de få plastikkirurger stor erfaring og viden om dette, da hun i 3 år har arbejdet med Milton Waner, der er verdenskendt ekspert på området. Kom og få vejledning, information og gode råd om, hvor dit barn kan få den nødvendige behandling, hvis dette er er nødvendigt.

Karmisdannelser

Dette er en misdannelse i karsystemet, som kan blive synlig i barnealder eller senere i livet og kan give kosmetiske og funktionelle gener.  Man skelner mellem Venøse malformationer, Arteriovenøse malformationer og Lymfatiske malformationer.

Få læger har erfaring med vurdering og behandling af denne tilstand.

Kom og få en konsultation til vurdering og behandlingsindikation, samt hvor du kan få hjælp.